אישורי עבודה בארה"ב ניתנים אך ורק על ידי רשות ההגירה האמריקנית. סוגי עבודה שונים, מצריכים ויזות שונות. עבודה בארה"ב בעבודה מסוימת ללא ויזה מתאימה, נחשבת לעבירה על החוק האמריקאי., לכן חשוב להכיר היטב את מאפייני הויזה ולדעת עבור מי היא מיועדת. לפניכם כל המידע הנוגע לויזת מבקרים על בסיס אישור עבודה הנקראת גם ויזה מסוג Q.

למי מיועדת הויזה?

ויזה מסוג Q מיועדת למבקרים בארה"ב, המגיעים אליה במסגרת חילופי מבקרים של תכנית תרבותית בינלאומית. תכנית התרבות חייבת להתקיים באחד מהבאים: בית ספר, מוזיאון, עסק, או בכל מוסד אחר בו הציבור יוכל להיחשף להיבטים שונים של תרבות מסוימת. כמו כן הויזה ניתנת אך ורק למבקשים בגיל 18 ומעלה.

תנאי זכאות לויזה

הזכאות לויזה ניתנת רק למי שרשות ההגירה האמריקנית אישרה עבורו את הזכאות לבקשת ויזה מסוג Q. בטרם ניתן להגיש בקשה מסודרת דרך שגרירות ארה"ב בישראל, יש לשלוח לרשות ההגירה האמריקנית טופס מיוחד הנקרא טופס I-129. טופס זה ייבדק יל ידי הרשות שתחליט האם לאשר את הזכאות לוויזה או לא. האישור מתקבל בטופס נוסף הנקרא I-797. רק לאחר שהגיע לידכם טופס אישור זה, תוכלו להתחיל בהגשת בקשה לויזה מסוג Q.

שלבי הגשת הבקשה

אם הגיע אליכם אישור לטופס I-797, תוכלו להתחיל בהגשת בקשה לויזה מסוג .Q להלן שלבי הגשת הבקשה:

 1. פתיחת חשבון מקוון באתר האינטרנט של רשות ההגירה האמריקנית: https://ceac.state.gov/genniv.
 2. לאחר פתיחת החשבון יש למלא טופס בקשה הנקרא גם טופס DS-160.
 3. תשלום אגרת ויזה הנקראת גם אגרת MRV, אגרה בסך 190$. אגרה חד פעמית שלא ניתן עליה החזר גם אם בסופו של דבר, הבקשה אינה מאושרת.
 4. קביעת תור לראיון בשגרירות ארה"ב בתל אביב.
 5. הגעה לראיון המהווה את השלב האחרון בהגשת הבקשה ובו יקבע פקיד ההגירה האם הנכם זכאים לוויזה או לא.

המסמכים הנלווים הנדרשים

 • טופס DS-160, ממולא כפי שנדרש, עם פרטים מלאים ומהימנים.
 • טופס I-797 – אישור של רשות ההגירה האמריקנית לזכאותו של האדם לוויזה מסוג Q.
 • קבלה על תשלום אגרת MRV.
 • דרכון בתוקף לשישה חודשים לפחות.
 • צילום מתאים.
 • דרכון קודם עם ויזה אמריקנית, במידה ויש.

מידע נוסף

ויזה מסוג Q מוגבלת לחמישה עשר חודשים, או לאורך התכנית – התקופה הקצרה מבניהם.

הויזה מגבילה עבודה אך ורק לתחום הספציפי הקשור לחילופי התרבות הבינלאומיים. כל עבודה בכל תחום אחר, אסורה ונחשבת לעבירה. כמו כן הויזה אינה מאפשרת למחזיק בה, ללמוד בארה"ב.

בני משפחה של בעל ויזה מסוג Q זכאים להוציא ויזה נלווית מסוג B2 – ויזת תייר רגילה למבקרים בארה"ב. אם בכוונת בני המשפחה לעבוד או ללמוד, נדרשת ויזה מיוחדת לכך, מכיוון שויזת תייר איננה מהווה אישור עבודה או אישור לימודים.