ארצות הברית מאפשרת לזרים להגיע אל המדינה ולעבוד באופן חוקי, תחת אך ורק עם אישור עבודה מתאים. קיימות ויזות שונות התאם לסוג העבודה ולסוג ההכשרה של העובד. ויזה מסוגO הינה ויזה שמכירה בכך שישנם אנשים בעלי כישורים מיוחדים, ראויים להערכה. בכתבה הבאה מידע על ויזה מסוג O.

למי מיועדת הויזה?

הויזה מיועדת לאנשים בעלי כישורים מיוחדים בתחומי המדעים, האומנויות, הספורט, החינוך והעסקים. כמו כן עבור אנשים בעלי הישגים יוצאי דופן ביצירה הטלוויזיונית או הקולנועית.

תנאי הזכאות

הזכאות לוויזה מותנת בכך שבעל החסות או הרשות המממנת של אותו אדם בעל כישורים מיוחדים, יגישו עבורו טופס מיוחד רשות ההגירה האמריקנית. טופס זה נקרא I-129 והוא למעשה פרטי מידע על האדם, בעל החסות שממן אותו והסיבה שבגינה האדם זכאי לוויזה מסוג O. ללא אישור הטופס, לא יוכל אדם להגיש בקשה לוויזה מסוג O.

שלבי הגשת בקשה

לאחר אישור טופס I-129 ניתן להגיש בקשה בהליך רגיל כמו כל ויזת עבודה אחרת המיועדת למבקרים בארה"ב, שלא לצורך הגירה. את הבקשה יש להגיש על ידי פתיחת חשבון מקוון באתר הרשות האמריקנית. לאחר פתיחת החשבון יש להוריד את טופס DS-160 הטופס הרשמי של בקשת ויזה בארה"ב.

בעת מילוי הטופס יש לשלם אגרה בגובה של 190$ ולקבוע תור לראיון בשגרירות ארה"ב בתל אביב. השלב האחרון בתהליך הבקשה הוא שלב הראיון בשגרירות. במהלך הראיון צריך להציג את כל המסמכים הרלוונטיים ולענות על שאלות של פקיד ההגירה. במעמד הראיון יוחלט האם לאשר את הבקשה או לדחותה.

מסמכים נלווים

  • טופס DS-160, מודפס וממולא כראוי.
  • העתק של טופס הבקשה I-129, חתום על ידי רשות ההגירה האמריקנית.
  • קבלה על תשלום האגרה.
  • דרכון בתוקף לחצי שנה לפחות.
  • צילום מתאים.
  • מסמכים המעידים על קשר משפחתי במידה ומוגשת ויזה עבור בני זוג או ילדים.

מידע נוסף

ויזת מסוג O מיועדת אך ורק לסיבה בגינה מגיע האדם לארה"ב לכן היא אינה מהווה אישור עבודה בשום עבודה אחרת. בני משפחה של בעל ויזה מסוג O יכולים להגיש בקשה לוויזה מסוג O-3, ויזה נלווית המאפשרת לבני זוג לשהות בארה"ב אך לא לעבוד. עם זאת ילדים ובני זוג של בעל ויזה מסוגO שאושרה להם ויזה, יוכלו ללמוד בבתי ספר ציבוריים או פרטיים באופן חוקי.